Sak  5

Økonomisk støtte til utøvere i skigruppa, Tolga IL for sesongen 2011/2012.

VEDTAK :

For jenter og gutter 15 og 16 år gies det 40 % støtte for oppholds- og reiseutgifter ( kr 1,40 pr km ved bruk av privat bil)  på hovedlandsrennet, miljø og treningssamlinger i regi av Hedmark Skikrets (HS), samt ulike team i regi av HS for sesongen  2011/12.

For jenter og gutter 17 – 20 år og senior gies det  60  % støtte for oppholds- og reiseutgifter ( kr 1,40 pr km ved bruk av egen bil) på Norges Cup renn, NM , miljø og treningssamlinger i regi av Hedmark Skikrets  (HS),  samt ulike team i regi av  HS for sesongen 2011/2012.

Støtten kan gies til utøvere som deltar i langrenn, hopp og kombinert for Tolga IL.  Søknad om støtte sendes skriftlig til styret i skigruppa. Kvitteringer over dokumenterte utgifter skal vedlegges.